Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały
Strona głowna  /  Galeria  /  Zielony Certyfikat I stopnia
Zielony Certyfikat I stopnia
data dodania: 0000-00-00


Od 2000 roku głównym celem Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Hałabały jest wychowanie młodego człowieka w duchu ekologicznym, z przyjaznym spojrzeniem na œwiat. W pracy wychowawczo – dydaktycznej przedszkola wiedza o œrodowisku, jego ochronie i zagrożeniach łączona jest z kształtowaniem wrażliwoœci, szacunkiem dla przyrody oraz wyrabianiem postaw przyjaznych œrodowisku. Zdjęcia znajdujace się w tej galerii dokumentują nasze działania w dążeniu do zdobycia Zielonego Certyfikatu od powołania zespołu koordynujacego: G.Tokarska, T.Diak, I.Kowalska, wspólnych planów i pracy z rodzicami, poprzez zaangażowanie dzieci i całego personelu, kolejnych wizyt komisji ZC, aż do uroczystoœci wręczenia Certyfikatu w Warszawie.
Strona: 1 2